Rekrutacja

Jak się do nas zapisać

    

     W Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu można podjąć naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara klasyczna, flet, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, eufonium, waltornia, puzon, tuba, perkusja.

     Do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 albo 6 lat w przypadku o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 (wymagana opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oraz nie więcej niż 10 lat.

     Do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Prosimy o przesłanie wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej

drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@psm-kozle.pl

 

lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły - kliknij poniżej:

Pobierz wniosek

 

Termin składania wniosków -

do 12 sierpnia 2020 r.

14 sierpnia 2020 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Uwaga:

Prosimy o uzupełnienie wniosku w części "Badanie sprawności kandydata"

o nazwę wybranego przez kandydata instrumentu

(można opcjonalnie podać drugi instrument)

Do wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej należy do 25 września 2020 r. obowiązkowo dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Art. 20 n pkt. 2 Ustawy o Systemie Oświaty).